Pałac Margot, Karpacz
Tło bannera

Regulamin Pałacu Margot

03 paź 23
04 paź 23
Zrób prezent

Regulamin

 1. Pokój w Pałacu Margot wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa zaczyna się o 15:00 i trwa do godziny 12:00, w sezonie wysokim możliwość późniejszego rozpoczęcia doby najpóźniej od godz. 16.00. 
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 danego dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. 
 3. W przypadku nie pojawienia się do godz. 16:00 i nie poinformowania recepcji Pałacu o późniejszym przyjeździe, rezerwacja może zostać anulowana. 
 4. Pałac Margot uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. 
 5. Pałac Margot ma obowiązek zapewnić: 
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, 
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu, 
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę, 
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń w przypadku zgłoszenia tego do recepcji, 
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte. 
 6. Na życzenie Gościa Pałacu Margot świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, 
  • budzenie o wyznaczonej godzinie, 
  • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu. 
 7. Pałac Margot ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
 8. Pałac Margot nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. 
 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pałacu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób . 
 10. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. 
 11. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. 
 12. Osoby nie zameldowane w Pałacu Margot mogą przebywać w pokoju od godziny 10.00 do 22.00. 
 13. W celu zapewnienia wszystkim Gościom bezpieczeństwa i spokojnego pobytu, cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 6:00. 
  Złamanie tego zakazu wiąże się z dodatkową opłatą 100 zł za każdorazowe jego złamanie.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju. 
 15. Pałac Margot objęty jest zakazem palenia. Niezastosowanie się do zakazu, spowoduje obciążenie rachunku Gościa o dodatkowy koszt do 1000 zł oraz ewentualne koszty zniszczeń i koszty unieruchomienia pokoju.
 16. Na terenie Pałacu Margot i wokół obiektu z wyłączeniem pokoi pałacowych obowiązuje zakaz spożywania alkoholu nie zakupionego w barze Pałacu Margot. Złamanie tego zakazu wiąże się z dodatkową opłatą 100 zł za każdorazowe jego złamanie.
 17. Pałac Margot może odmówić przyjęcia Gościa lub odmówić dalszego pobytu w Pałacu Margot Gościowi, który rażąco narusza lub naruszył regulamin Pałacu wyrządzając szkodę w mieniu Pałacu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Pałacu albo innych osób przebywających w Pałacu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Pałacu.
 18. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku. Pozostała część kwoty jest płatna najpóźniej w dniu przyjazdu. Zadatek wynosi 30% wartości pobytu. W okresie Świąt oraz Długich Weekendów na które przygotowane są specjalne pakiety zadatek wynosi 50 % wartości pobytu.
 19. W przypadku anulacji rezerwacji dokonanych poniżej 10 dni przed datą przyjazdu i poniżej 21 dni przed datą przyjazdu w przypadku Pakietów Specjalnych lub 30 dni w przypadku pakietów świątecznych pełna kwota wpłaconego zadatku podlega utracie na rzecz Pałacu Margot. W przypadku anulacji dokonanych wcześniej niż 10 dni i 21 dni w przypadku Pakietów Specjalnych oraz 30 dni przy pakietach świątecznych kwota zadatku zostaje zwrócona przez Pałac Margot w terminie 21 dni od daty dokonania anulacji.
 20. W przypadku nie pojawienia się Klienta do godziny 18.00 w dniu przyjazdu zgodnie z dokonaną rezerwacją i niepoinformowania o późniejszej godzinie przyjazdu Rezerwację uznaje się za anulowaną i zadatek jest bezzwrotny. Wszelkie rezerwacje w przypadku, których Klient Pałacu Margot nie zameldował się w recepcji do godziny 24.00 w dniu przyjazdu zgodnie z dokonaną rezerwacją uznaje się za anulowane i zadatek jest bezzwrotny.
 21. Zmiany terminu pobytu można dokonać na 10 dni przed datą przyjazdu z wyłączeniem pakietów specjalnych przygotowanych na Święta oraz Długie Weekendy. Przy specjalnych pakietach zmiany terminu pobytu można dokonać na 21 dni przed datą przyjazdu. W przypadku zmiany terminu rezerwacji, nie jest możliwa kolejna zmiana terminu rezerwacji oraz nie ma już możliwości zwrotu wpłaconego zadatku.
 22. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Voucherów Kwotowych i Voucherów Pakietowych.
 23. Voucher może być wykorzystany tylko jednorazowo - Voucher nie może być wykorzystany podczas kilku realizacji, np. kilku pobytów w zakresie wybranej przez Osobę Zamawiającą kwoty.
 24. Voucher wystawia się na określoną kwotę lub pakiet oraz na określony termin do wykorzystania. Istnieje możliwość jednorazowej zmiany wybranego terminu voucher'a najpóźniej 14 dni przed datą przyjazdu.
 25. Kwota Vouchera nie może zostać zamieniona na gotówkę, zarówno w całości, jak i częściowo.
 26. Okres ważności Vouchera nie może zostać przedłużony, a nie wykorzystanie Vouchera przez Obdarowanego nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec Pałacu Margot.
 27. Pałac Margot nie odpowiada za zgubione lub zniszczone Vouchery.
 28. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt, w przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Pałac Margot przechowa te rzeczy przez dwa miesiące.
 29. Skrócenie pobytu może spowodować zmianę cen wg. cennika* (z wyłączeniem pakietów). Za każdą rozpoczętą dobę pobierana jest opłata za pełną dobę. Przy rezygnacji z części pobytu za każdą zamówioną dobę lecz niewykorzystaną i nierozpoczętą naliczana jest opłata w wysokości 40% wartości każdej niewykorzystanej, nie rozpoczętej doby.
 30. Pakiety pobytowe oraz Pakiety Specjalne nie podlegają skróceniu i tym samym zwrotom wpłaty.
 31. Z komputera Pałacu Margot mogą korzystać osoby dorosłe lub dzieci pod nadzorem opiekunów.
 32. Brama wjazdowa jest zamykana w godzinach 23:00 do 7:00.
 33. Drink bar, bar kawowy czynne są od godz. 10.00 do godz. 23:00.
 34. Basen Pałacu Margot jest czynny zgodnie z rozpiską przy wejściu.
 35. Pałac Margot zastrzega sobie możliwość zmiany cen zawartych w cenniku.
 36. Dodatkową częścią podanego regulaminu są osobno: Regulamin Basenu. Regulamin Saun, Regulamin Gabinetu Masażu oraz Odnowy Biologicznej.
 37. W przypadku mniejszej ilości gości dopuszcza się inne godziny otwarcia restauracji i kompleksu spa.
 38. Pałac Margot nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie systemów informatycznych obsługujących system rezerwacji i problemy z tego wynikłe.
 39. Pałac Margot i teren wokół Pałacu jest monitorowany.
 40. Dodatkowo częścią podanego regulaminu są Regulamin rezerwaci on-line i anulacji on-line oraz Polityka Prywatności.
 41. Pozostałe kwestie reguluje kodeks postępowania cywilnego. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem usług podlegają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Pałacu Margot.

Cennik

Wszystkie weekendy(piątek-sobota), święta, długie weekendy oraz 5.08-31.08, 1.01-29.02, 26.06-29.08.2020

 

Pokój Cena za dobę
Premium 450 zł
Premium + 460 zł
Premium LUX 480 zł
Premium LUX + 490 zł
Apartament Mały 540 zł
Apartament + 550 zł
Apartament Superior 590 zł
Apartament Kąpielowy 650 zł
Apartament Rodzinny 590 zł
Apartament Książęcy 750 zł

Obowiązuje 1.09-21.12, 1.03-25.06, 30.08-21.12.2020 od niedzieli do czwartku

Pokój Cena za dobę
Premium 300 zł
Premium + 310 zł
Premium LUX 330 zł
Premium LUX + 340 zł
Apartament Mały 390 zł
Apartament + 400 zł
Apartament Superior 440 zł
Apartament Kąpielowy 500 zł
Apartament Rodzinny 440 zł
Apartament Książęcy 600 zł

Powyższy cennik nie obowiązuje podczas Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. w tych terminach każde skrócenie będzie wyceniane indywidualnie.

Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij