MENU

Unia Europejska

Pałac Margot otrzymał dofinasowanie z priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, 
działania 1.1 „Inwestycje dla Przedsiębiorstw”, schematu 1.1 D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, 
podschematu 1.1.D1.a „Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia 
centrów pobytowych EURO 2012)” 
 
Tytuł projektu: „Rozbudowa Pałacu Margot poprzez zwiększenie bazy noclegowej i wprowadzenie nowych usług turystycznych”.
 
Okres realizacji: grudzień 2012 – listopad 2014 r.
 
Koszt inwestycji:  9 594 000,00 zł
@textColor
@lightBgColor
@midBgColor
@darkBgColor
@baseColor
@brandPrimary
@brandSuccess